GDPR – Date caracter personal

TERMENI SI CONDITII WEBSITE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SAVU FLORIN RARES PFA cunoaste importanta datelor dumneavoastra personale si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera completa si integrata informatiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Operatorul SAVU FLORIN RARES PFA cu sediul in Str. Caisilor, nr. 2, Pantelimon, jud. Ilfov, avand CIF 30693766, inregistrat la registrul Comertului cu  J23/765/2012, respecta confidentialitatea tuturor clientilor si confidentialitatea tuturor vizitatorilor platformei noastre https://www.dropshipping-romania.ro/ si va trata/prelucra datele personale in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

SAVU FLORIN RARES PFA prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastra, in calitate de persoane vizate sau indirect cu ocazia derularii raporturilor comerciale/contractuale.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea SAVU FLORIN RARES PFA, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, prin abonarea la newsletter (doar dupa ce ati optat sa primiti acest newsletter), prin completarea datelor in formularul de inregistrare cont pe website-ul SAVU FLORIN RARES PFA etc.

In cazul in care nu sunteti de acord cu oricare dintre mentiunile din acest document nu utilizati website-ul nostru sau nu ne furnizati datele dvs. personale. Mentionam insa ca este posibil ca anumite servicii sa fie conditionate de furnizarea datelor dvs. personale.

SAVU FLORIN RARES PFA nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care este necesar indeplinirii scopurilor prevazute mai jos, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucreaza SAVU FLORIN RARES PFA?

In vederea desfasurarii activitatii curente, inclusiv derularii activitatii contractuale, precum si in vederea aplicarii prevederilor legale, inclusiv cele privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE), SAVU FLORIN RARES PFA va poate solicita anumite date cu caracter personal. In acest sens, SAVU FLORIN RARES PFA va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: Numele si prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/resedinta/sediu, e-mail, adresa IP, CUI, Nr. Inreg. Reg.Com, Banca, Cont bancar.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Pentru a accesa website-ul https://www.dropshipping-romania.ro/ al SAVU FLORIN RARES PFA, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre SAVU FLORIN RARES PFA, exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt: clientii persoane fizice/juridice ai SAVU FLORIN RARES PFA (actuali, fosti sau potentiali), vizitatori, public larg, reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali.

Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, trebuie sa furnizati date complete, actualizate si corecte. Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice activitatii SAVU FLORIN RARES PFA, se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestarii respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor SAVU FLORIN RARES PFA. Atunci cand achizitionati un produs/serviciu furnizat de SAVU FLORIN RARES PFA, vom colecta date personale in legatura cu furnizarea respectivelor produse/servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi si/sau semnarea oricarui document prin care sunt furnizate date personale catre SAVU FLORIN RARES PFA ori prin furnizarea datelor personale in vederea achizitionarii serviciilor/produselor SAVU FLORIN RARES PFA, persoanele vizate sunt informate si/sau isi exprima in mod expres consimtamantul (isi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE).

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui produs/serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale si nici nu este justificata de un interes legitim al SAVU FLORIN RARES PFA, persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau isi pot retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate isi pot retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct, oricand si fara sa fie necesar sa indice un motiv. Ulterior solutionarii cererii de retragere a consimtamantului, persoana vizata nu va mai primi informari comerciale cu privire la produsele/serviciile oferite de SAVU FLORIN RARES PFA.

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal?

  • Derularea activitatii comerciale/contractuale a SAVU FLORIN RARES PFA;
  • Facturarea si incasarea valorii serviciilor/produselor oferite de SAVU FLORIN RARES PFA;
  • Marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si imbunatatirea produselor/serviciilor;
  • Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
  • indeplinirea obligatiilor legale incidente;

SAVU FLORIN RARES PFA va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu tertii fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi:

– Clientii persoane fizice ai SAVU FLORIN RARES PFA (actuali, fosti sau potentiali), vizitatori, public larg, reprezentanti/imputernicitii acestora, legali sau conventionali (pentru scopul derularii raporturilor comerciale/contractuale); –

– Furnizori, prestatori si alte entitati juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai SAVU FLORIN RARES PFA autoritati/institutii publice;

– Autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare, executori judecatoresti, societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei (scop statistic) etc.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre SAVU FLORIN RARES PFA si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume si prenume, adresa de email, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de SAVU FLORIN RARES PFA cu respectarea drepturilor acestora, in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicari comerciale pentru produsele si serviciile SAVU FLORIN RARES PFA, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu parteneri, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai SAVU FLORIN RARES PFA, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate. In cazul in care SAVU FLORIN RARES PFA intentioneaza sa utilizeze datele dumneavoastra in scopuri de marketing direct, (dupa ce persoanele vizata au optat in acest sens) persoanele vizate vor fi informate in prealabil. Persoanele vizate isi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrari prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal. Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter personal sa inceteze a mai fi prelucrate de SAVU FLORIN RARES PFA, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra. Totodata, atunci cand veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea SAVU FLORIN RARES PFA, va puteti dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

In relatia cu SAVU FLORIN RARES PFA, dumneavoastra beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul decizional individual automatizat.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

In vederea realizarii scopului mentionat, SAVU FLORIN RARES PFA va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor SAVU FLORIN RARES PFA, pana in momentul in care persoana vizata, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opozitie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care SAVU FLORIN RARES PFA prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, daca persoana vizata sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre SAVU FLORIN RARES PFA pe durata de timp prevazuta in procedurile interne ale SAVU FLORIN RARES PFA si/sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. in timp ce SAVU FLORIN RARES PFA depune toate eforturile in privinta protejarii datelor personale, nu poate fi garantata in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-ul SAVU FLORIN RARES PFA. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odata ce sunt primite date personale, SAVU FLORIN RARES PFA utilizeaza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

Care sunt drepturile dumneavoastra?

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiaza, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat. Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe consimtamant, persoanele vizate au dreptul, de a-si retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata FGE, in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizeaza catre SAVU FLORIN RARES PFA sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia sa particulara, cu exceptia cazurilor in care SAVU FLORIN RARES PFA demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. in caz de opozitie nejustificata, SAVU FLORIN RARES PFA este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunostinta si inteleg faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre SAVU FLORIN RARES PFA constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de SAVU FLORIN RARES PFA si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale.

In cazul in care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, isi exercita drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului lor repetitiv, SAVU FLORIN RARES PFA poate:

  • fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate;
  • fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, in cazul in care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, isi exercita dreptul de opozitie in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului lor repetitiv, SAVU FLORIN RARES PFA este indreptatita sa considere Contractul incheiat cu Clientul SAVU FLORIN RARES PFA de drept reziliat, fara nicio alta formalitate sau interventie a instantelor judecatoresti, cu exceptia unei notificari prealabile.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul societatii.

Va informam ca responsabilul cu protectia datelor al SAVU FLORIN RARES PFA poate fi contactat la adresa de mail : office@dropshipping-romania.ro.

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Aceste prevederi pot suferi modificari/actualizari ocazionale. Va recomandam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului SAVU FLORIN RARES PFA prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea. Prin accesarea website-ului SAVU FLORIN RARES PFA sau utilizarea serviciilor SAVU FLORIN RARES PFA prin intermediul website-ului, ulterior modificarilor, noile prevederi se vor considera acceptate.